Ceník

Služba Původní cena Akční cena
Dobrovolná registrace podnikateského subjektu k DPH 29999,- Kč 19999,- Kč 1)

Cena je konečná a obsahuje

  1. Odborné posouzení nároku na registraci.
  2. Zpracování žádosti o registraci k DPH.
  3. Poskytnutí součinnosti správci daně (finančnímu úřadu).
  4. Zpracování příloh podání, které prokazují nárok na dobrovolnou registraci k DPH.
  5. Asistence s vypracováním podnikatelského záměru pro účely prokázání činnosti správce daně.
  6. Komunikace s finančním úřadem po celou dobu registace.
  7. Vytvoření webové vizitky (jednoduché webové stránky).

Samotné provedení registrace, které je v kompetenci finančního úřadu, vyžaduje vždy součinnost klienta - někdy i doložení podkladů vyžadovaných finančním úřadem v průběhu registrace. Tyto podklady obvykle souvisí po odborné stránce s činností klienta, s jejich formulací a předložením finančnímu úřadu v rámci služby samozřejmě asistujeme, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti finančnímu úřadu.

1) Úhrada za registraci k DPH je splatná ve dvou částech - polovina před započetím prací, polovina po rozhodnutí finančního úřadu o registraci.